Sjælsø Managements forretningsgrundlag

Vi kan tilbyde at gennemføre komplekse projektudviklingsopgaver på konsulentbasis eller i partnerskaber. Vores styrke er at kunne analysere et projekt fra idéfasen over udviklingsfasen og afslutte med at kunne gennemføre projektet frem til aflevering. Vores kunder kan således vælge at købe forskellige kompetencer i værdikæden og dermed sikre at optimere værdiskabelsen for det enkelte projekt.

I Sjælsø Management er der ansat 40 medarbejdere.

Vi kan indgå forskellige former for aflønningsmodeller, hvor aflønningen afhænger af graden af den succes hvormed projektet gennemføres. Vi undersøger markedet, analyserer mulighederne og præsenterer en business case som rummer idefasen, projektfasen, gennemførelsesfasen og endeligt afsætning af projektet. Vi udfylder rollen som bygherrerådgiver, styringsentreprenør, investeringsformidler og kontraktforhandler i alle led af værdikæden fra køb og udvikling til færdigopførelse og salg af projektet.

 

Projektværdi

Salgsværdien af igangværende projekter udgør ca. kr. 3 mia.

Sjælsø Management

Sjælsø Management ApS
Masnedøgade 20
2100 København Ø
Tlf. 4810 0000

CVR-nr.: 35 39 49 23